Menü Kapat

Yurtdışındaki okullar Maarif Vakfı’na devredilecek

sınıfMEB tarafından hazırlanan Maarif Vakfı Kanun Tasarısı TBMM’ye sevk edildi. Merkezi İstanbul’da olacak Maarif Vakfı yurtdışında okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açabilecek. Maarif Vakfı’nın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz bedelsiz olarak Maarif Vakfı’nın kullanımına bırakılacak. MEB’in uygun gördüğü yurtdışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak Maarif Vakfı’na devredilebilecek. Kanun yürürlüğe girdikten sonra bir ay içerisinde Maarif Vakfı’nın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Maarif Vakfı’na devredilmek üzere MEB bütçesinden Maarif Vakfı’na 1 milyon Türk Lirası aktarılacak.

ÖĞRENCİ EVLERİNE BAKANLIK DENETİMİ
MEB’in, teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde karanamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla, tüm öğrenci barınma hizmeti veren kurumların iş yeri açma, çalışma ruhsatı ve denetimi bakanlık tarafından yapılacak. Mevzuata aykırı olanlar, bakanlık tarafından kapatılabilecek.

Bir yanıt yazın