Menü Kapat

Çayyolu özel ders

Ankara Çayyolu ilçesinde Özel Ders

Teorik olarak ülkemizde uygulanmaya çalışılan “yapılandırmacı” eğitim anlayışına göre, tüm öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eksiklerinin kapatılması ve eğitimin kaliteli olarak verilmesi için öğrenci odaklı eğitim sistemi göz önüne alınmaktadır. Yapılandırmacı sisteme göre, öğrenci bilgiyi hazır almaktan ziyade kendisi bilgi için çaba göstermeli ve öğretim sürecinde aktif rol almalıdır. Sınıf mevcutlarının gereğinden fazla olması nedeniyle bu eğitimin anlayışının uygulanması biraz olanaksız hale gelmektedir. Çünkü bir öğretmenin tüm öğrencilerle kısıtlı zaman diliminde ayrı ayrı ilgilenmesi ve eksiklerini gidermesi oldukça zordur.

Çayyolu özel ders olarak öğrencilerin alamadıkları verimi en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Bireysel olarak ders anlatımı, öğrenci ile öğretmen arasında etkileşimin yoğun olması ve her iki tarafın da birbirini iyi tanımasından dolayı verimin yüksek olduğu bir yöntemdir. Eğitim süreci herhangi bir kalıba sığmayacak kadar geniş ve kişiden kişiye farklılık gösteren bir süreçtir. Bunun yanında kaliteli olması için bireysel farklar göz önünde bulundurularak her öğrenciye ayrı bir strateji geliştirilmelidir. Örneğin bir öğretmen beş yıl önce ders verdiği bir öğrencisine ders anlatırken kullandığı taktikleri veya yöntemleri beş yıl sonrası için farklı bir öğrencide kullanamaz. Her öğrencinin özel ve anlama kapasitesinin, zeka türünün farklı olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Özel ders konusunda en önemli faktörlerden birisi öğretmenin alanında profesyonel ve iletişim konusunda son derece yetkin olmasıdır. Başarının sağlanabilmesi için karşılıklı olarak öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı anlaşılabilmenin sağlıklı olması gerekir. Sürecin en başında öğretmen kendi kurallarını ve yöntemlerini, eğitimin nasıl gerçekleşeceğini öğrencisine aktarmalı, öğrencisi ise eksik olduğu ve daha çok ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek öğretmenine sunmalıdır. Çayyolu özel ders kadrosu sayılan bu noktalara dikkat ederek şeffaf hizmet sunmaktadır. Hangi derslere nasıl çalışılması gerektiği, sınavda hangi derslerde hangi konuların yüzde olarak daha fazla ağırlığa sahip olduğunu öğrencilere aktararak, odaklanmanın gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Çünkü odak noktada dersler veya sınavlar haricinde herhangi bir şey olursa, o özel ders eğitiminin herhangi bir faydası olmayacaktır. Öğrencide özellikle “hazırbulunuşluk” durumu oluşmalıdır. Hazırbulunuşluk ise eğitimde şu anlamlara gelir: İlk olarak öğrencinin bilişsel ve duyuşsal olarak kendisini eğitim almaya hazır hissetmesidir. Bilişsellik, öğrencinin zihninde oluşur ve “ben bu dersi öğrenmeliyim, başarılı olmalıyım” şeklindeki düşüncelerin yansıtılmasıdır. Duyuşsallık ise “bu dersi öğrenerek hedeflerime daha kolay ulaşabilirim”, “derslerimde başarılı olduğumda hayatımın ilerleyen dönemlerinde istediğim mesleği yapabilirim” gibi kendini motive edici duyguların yoğun yaşanması durumudur. Hazırbulunuşluğun diğer konusu ise öğretmen tarafından halledilmesi gereken bir mevzudur. Ders verilecek öğretim ortamının zaman ve mekan yönünden öğrenciye uygun hale getirilmesidir. Çayyolu özel ders olarak öğrencilere sunulan ferah mekanlar bu konuya önem verildiğinin bir göstergesidir. Gereğinden fazla sıcak veya soğuk olan mekanlarda öğrenciler kendilerini öğrenmeye odaklayamazlar. Aynı zamanda fazla ses ve gürültülü ortamlar da öğretimin niteliğini olumsuz etkilemektedir. En iyi verimi alabilmek için bu noktalarda hassas olunmalıdır. Eğitim kadrosunun pedagojik açıdan kendini donanımlı hale getirmesi ve öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için türlü yollar deneyerek başarıya ulaşılması beklenir. Her öğretmenin kendi branşı için en etkili öğrenme yolu konusunda edindiği tecrübeler sayesinde ve sınavlarda çıkan soru sayılarını iyi analiz ederek ders vermesi gerekir. Özel ders konusunda yol gösterici en güzel kaynak, daha önceki yıllarda çıkmış sorulardır. Bu sorular hangi konulardan daha yoğun soru geldiğini ve soruların mantığını kavramak açısından önem taşımaktadır.