Menü Kapat

İncek Özel Ders

İncek Özel Ders

Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu için hayatın ilk yıllarındaki alınan eğitimin kalitesi, ilerleyen yaşlardaki öğrenmeleri de olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Çocukluk çağlarından itibaren bir insan eğer öğrenmeyi öğrenir ve kendine göre bir çalışma düzeni oluşturursa, hayatı boyunca eğitim alanında bu düzenini koruyarak kendini ilgili olduğu alanında geliştirmeyi bilir ve uzmanlaşır. İncek özel ders ile öğrenmeyi öğrenebilir ve hayatınızın tamamında edindiğiniz stratejileri kullanabilirsiniz. İnsanlar gidecekleri yeri bilirler fakat oraya nasıl gideceklerini bilmezlerse o süreç çok sıkıntılı bir hal alabilir. Eğitimde başarılı olmak için de bu geçerlidir. “Ben doktor olmak istiyorum” diyen bir öğrenci hedefine doktorluğu koymuştur ancak nasıl çalışması gerektiğini bilmez ve hangi adımları takip edeceği konusunda kararsız kalırsa hedefine ulaşması çok zorlaşacaktır. Özel derse ihtiyaç duyan kişiler sadece başarısız olanlar değil aynı zamanda sistemli bir şekilde başarıya ulaşmak isteyen insanlardır. Öğretmen öğrencisinin geleceğe yönelik hedeflerini bilerek hem öğrencisini çalışmaya teşvik etmeli hem de çalışma konusunda yol gösterici olmalıdır. Kuru kuruya sadece ders anlatılarak ve öğrenciye bol ödev verilerek yürütülen özel ders eğitimi başarıya ulaşmakta yetersiz kalacaktır. incek özel ders kadrosunda bulunan öğretmenler bu detayın farkında olarak öğrencileri bütünsel açıdan ele alırlar ve her konuda gelişmesine destek olurlar. Türkiye’de ki eğitimin açık sistem olmasını baz aldığımızda, bu sistemin en önemli özelliği öğrencinin dönüt verebilmesidir. Dönüt, eğitim sürecinde elde edilen bilgiler sonucunda, öğrencinin ne derece başarı sağladığını görebilmek amacıyla işlenen konular hakkında olumlu ya da olumsuz şekilde öğretmenine geri bildirimde bulunmasıdır. Özel ders verilirken istenilen dönüt ise olumlu olmalıdır. Öğretmen eğitim niteliğini bu şekilde ölçerek ders işlemeye devam edebilir. Bireysel eğitimin fayda sağlayan vazgeçilmez ögelerinden bir tanesi de programlı öğretim modeline en uygun yöntem olmasıdır. Programlı öğretim modeli eğitimin bireyselleştirilmesi açısından, model ve stratejiler içerisinde bire bir eğitime en uygun olanıdır. Okullarda bu modelin uygulanması neredeyse imkansızdır. Programlı öğretimin belirgin olan özelliği “her öğrencinin kendi öğrenme hızında eğitim alması” şeklinde ifade edilir. Okullarda bu yöntemin uygulanması, kalabalık sınıfların olmasından ve ders saatlerinin kırk dakika ile sınırlı olmasından dolayı neredeyse imkansızdır. İncek özel ders olarak programlı öğretim ilkelerini esas alarak her öğrencinin kendi kapasitesine ve öğrenme hızına uygun bir eğitim süreci gerçekleştirmekteyiz. Bu süreç içerisinde öğrencinin sadece tek derste olan başarısına değil bütün branşlardaki başarılarını isteyerek her yönden verimli hale getirmeye çabalamaktayız. Hümanist (insancıl) kuramdaki “insanı insan olduğu için sevmek gerekir” algısından hareketle, ders konusunda başarı gösteremeyen öğrencilerin, başarısızlıklarının altında yatan sebepleri irdeleyerek gün yüzüne çıkartmaya çabalayıp, başarıyı yakalamasını kendimize görev edinmekteyiz. Eğitim tek yönlü bir süreç olmadığı için, olumsuzluklar, aksilikler kaçınılmazdır. Öğrenci tarafından dile getirilen ve öğrenmeyi olumsuz etkileyen faktörler ortadan kaldırılarak, amaca en çok hizmet eden yöntemler arasından tecrübe edilen ve fayda sağlayan seçilerek başarıya ulaşmak, bu sayede öğrencinin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi kendimize görev biliriz. Sınav odaklı ve süreyi uygun kullanarak, öğrencinin zorlandığı dersler ve konular hakkında, ders veren kadromuz ile toplanarak hangi öğrenci için tüm branşlarda nasıl yöntem belirlenmesi gerektiğini karara bağlayıp öğrencinin teorik olarak eksiklerini tamamlamaya çalışırız. İlk olarak tüm derslerin konu başlıkları çizelge haline getirilip, öğrenciyi tanıma adına derecelendirme ölçeği şeklinde öğrenciye sunulmalıdır. Hangi derste hangi konuyu bilip bilmediği bu şekilde anlaşılabilir. Derecelendirme ölçeğinde, “Biliyorum”, “bilmiyorum” veya “çok az bilgim var” seçeneklerinden herhangi birisi öğrenci tarafından işaretlenir.