Fizik Özel Ders Arayanlar

FİZİK ÖZEL DERS

Fizik, alanı itibariyle maddenin yapısını ve enerji ile etkileşime girdiğinde ortaya çıkan sonuçları inceleyen bir daldır. Bu sayede günlük yaşamda kullandığımız birçok araç gerecin hangi kurallar çerçevesinde meydana geldiğini veya işleve sahip olduğunu bizlere açıklamaya çalışır. İçerisine duygunun da katıldığı tarih ve Türkçe dersleri gibi değil; son derece gerçekçi ve bilimsel olarak alanına giren konuları incelemektedir. Suyun içerisine baktığımızda balıkların görünümü ile dışarıya çıkarıldığında oluşan görünümü arasındaki kırılma farkını açıklayan, yerçekimi teorisine mantıklı bir şekilde açıklamalar getiren, denizdeki dalgalanmalar gibi birçok konuyu inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca matematik, fizik dersinin ve biliminin anlaşılabilmesi için olmazsa olmazdır. Bundan dolayı zorlanıldığı için fizik özel ders konusu da ön plana çıkmaktadır. Matematik, fizik dersini öğrenmenin ön koşuludur diyebiliriz. Çeşitli hesaplamaların yapılmasında, bazı formüllerin algoritmasının anlaşılmasında matematiğe çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişten günümüze baktığımızda insanlar doğa olaylarını anlamlandırabilmek için birçok düşünce geliştirmişlerdir. Bu düşüncelerin tamamında fizik kullanıldığını görebiliriz. Bununla birlikte günlük yaşamımızı kolaylaştıran çarklı sistemlerden tutalım da fabrikalarda kullanılan devasa makinelerin tamamı fizik kurallarına göre icat edilmiştir. Örnek ile açıklayacak olursak yer çekimine zıt yapılan bir mekanizmanın çalıştırılması ve kullanılması çok zordur. Bundan dolayı yerçekimini hesaba katarak, hatta yerçekiminin de enerji açısından katkı sağlayacağını düşünerekten bir şeyler oluşturmak daha mantıklı olacaktır. İnsanların kurulu düzenlerini bozan, hayatlarında felç etkisi yaratan deprem, sunami gibi yıkıcı doğa olaylarını anlamlandırabilmek için de fizikten yararlanılır. Kısacası hayatımızın her alanında etkisi olan ve olumsuzlukları önleyebilmek adına insanların yaşamını kolaylaştıran bir bilim olarak fizik, insan hayatı açısından çok önemlidir. Okuldaki derslere baktığımızda ise matematik ile yoğun ilişki içerisinde olduğu için fizik dersinin pek sevilmediğini ve bundan dolayı başarının da düşük olduğunu görürüz. Öğrenci velileri tarafından bu ön yargının kırılması için fizik özel ders akıllara gelir. Fizik dersinden başarıya ulaşabilmek için, hayatta her şeyde olduğu gibi ilk olarak sevmek gereklidir. Bunun içinde öğrencinin zihni fizik dersi hakkındaki olumsuz duygulardan ve düşüncelerden arındırılmalıdır. Sayısal ifadelerden daha çok öğrencinin ilgi alanına göre ve zeka türüne göre bir konu anlatımı sunulmalıdır. Örneğin öğrenci resim yapmayı çok seven bir kişiliğe sahipse görsel zekası ve hafızası daha güçlüdür. Bundan dolayı formüllerin sözel olarak ezberlemek yerine görsel olarak hafızaya aldırılması daha olumlu sonuçlar verecektir. Dersi veren öğretmenin fizik özel ders alanında tecrübeli olması ve müfredat konularına tam anlamıyla hakim olması önemlidir. Her sene eklenen ve çıkarılan konuların olduğunu düşünerek, değişen sisteme ve öğrencilerin bilgilerinin hangi alanlarda daha çok yoklandığına göre bir eğitim süreci gerçekleştirilmelidir. Özellikle öğrencilerin bireysel olarak ders haricinde çok fazla çalışma yapmaları gerekmektedir. Çünkü fizik sayısal dersler arasına girmektedir ve iyice zihinde oturması için çok fazla pratik yapılması gerekmektedir. Ayrıca üniversite sınavında daha önceki senelerde çıkmış sorular üzerinden gidilerek hangi konulara daha çok ağırlık verilmesi gerektiği de kararlaştırılmalıdır. Bazı öğrenciler ise sadece soru üzerinden giderek konu çalışmadan ve konu bilgisi olmadan fizik dersinde başarılı olunabileceğini düşünürler. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Örneğin motor ustası ilk olarak motorun işlevini teorikte bilmeli, hangi parçanın ne işe yaradığını ve birbirleri ile olan bağlantılarını iyice çözmeli ki sonrasında pratik yapabilsin ve uygulamaya geçebilsin. Bundan dolayı ilk olarak konu bilgisinin sağlam olması gerekir, eksik konuların giderilmesi gerekir. En son aşamada ise bol soru çözülerek konular iyice pekiştirilir.

Diğer Yazılar

İncek Özel Ders

İncek Özel Ders Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu için hayatın ilk yıllarındaki alınan eğitimin kalitesi, ilerleyen yaşlardaki öğrenmeleri de olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Çocukluk çağlarından itibarenDevamını Oku

Çankaya öğrencileri için özel ders

ÇANKAYA ÖZEL DERS Öğrencilerin bireysel olarak başarıya ulaşmaları sistemli bir çalışma yönteminin oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Çankaya özel ders ekibi olarak öğrencilerin sistemli çalışmaları için yaşamlarının tüm yönlerindeki aktivitelerini göz önündeDevamını Oku