Menü Kapat

Çankaya öğrencileri için özel ders

ÇANKAYA ÖZEL DERS

Öğrencilerin bireysel olarak başarıya ulaşmaları sistemli bir çalışma yönteminin oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Çankaya özel ders ekibi olarak öğrencilerin sistemli çalışmaları için yaşamlarının tüm yönlerindeki aktivitelerini göz önünde bulundurarak, sosyal faaliyetlerinden çok fazla uzaklaşmamalarını da sağlayarak bir düzen oluşturmaktayız. Sistemli çalışma ise kuru kuruya konu anlatımı ve soru çözümünden ibaret olmamalıdır. Özel ders ve dershane kıyaslaması toplum içerisinde çok fazla yapılmaktadır. Özellikle veliler çocuklarının başarıya ulaşması için hangisinin daha faydalı olacağı konusunda kararsızlık yaşamaktadırlar. Dershane ortamında birden fazla kişinin bulunduğu sınıflar içerisinde, öğrencinin anlamadığı veya takıldığı konularda öğretmeninden destek alması gerekebilir. Mevcudun kalabalık olmasından kaynaklı olarak, branş öğretmeni her öğrencisine ayrı ayrı zaman ayırmakta zorlanacaktır. Geleneksel eğitim anlayışındaki yöntemleri kullanarak ders işlemeye çalışsa ve tüm sınıfı sadece “ezber” ve “taklit” yollarına sevk etse başarı çok az düzeyde olacaktır. Eğitimde kullanılan yöntem ve tekniklerin dershane ortamında kullanılabilmesi için öğrenci sayısının yeterli düzeyde olması gerekir; bu da neredeyse imkansızdır. Örneğin “istasyon” tekniğini kullanarak öğrencilerinin düşünme becerisini geliştirmeye çalışan bir öğretmenin, bu yöntemi uygulayabilmesi için sınıfta hareket ortamının sağlanabileceği ölçüde öğrenci olmalıdır. Çok kalabalık sınıflarda kullanıma uygun bir yöntem değildir.

Çankaya özel ders kadromuz ile eğitim bilimleri alanında ve tüm öğretmenlerimizin kendi branşlarında farklı yöntemler kullanabilmelerine, dolayısıyla öğrencileri farklı açılardan ele almalarına olanak sağlayacak bir ortam sunmaktayız. Öğrenci başarısının yükselmesi için sadece öğrencinin kendi başına çalışması yeterli değildir. Aile, öğrenci ve öğretmen arasında kurulacak olumlu iletişim ve bağ, eğitimin kalitesinin artması noktasında büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca bire bir  eğitim modellerinin uygulanabilmesi için öğrencinin dershaneye gitmek yerine özel ders alması daha faydalıdır. Öğretmen, öğrencide gördüğü eksikliklere hemen müdahale ederek yanlış öğrenmelerin önüne geçebilir. Anlatılan konuların kalıcılığı artar ve ilerleyen kademelerde öğrenilen bilgilerin üzerine yeni bilgilerin eklenmesi daha da kolay olur. Dershanede tüm öğrenciler için kalıp bir program hazırlanır ve herksin bu programa uyması gereklidir. Özel ders verilirken hazırlanan plan ve program ise öğrenci odaklı olduğu için daha esnek yapıda olur ve sürecin işleyişine göre değişiklik gösterebilir. Öğrenci dershaneye giderek destek aldığında, başarılı olduğu ve eksik olmadığı derslerde sınıftaki diğer öğrencilerin eksiklerinin kapatılmasını bekleyerek zaman kaybedebilir.

Çankaya özel ders bundan dolayı öğrenci hangi branşta daha çok desteğe ihtiyaç duyuyorsa o alana yönelik çalışmalar yapar. Öğrenciye verim katması açısından dershane ile özel dersi kıyaslayacak olursak, şüphesiz özel ders daha çok verimlidir. Çünkü istediği branştan istediği sürede ve anlayana kadar öğretmeninden destek alabilir. Öğretmenden ziyade, öğrencinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sürece yön verilir. Dershanede konu anlatımları daha yavaş ilerlerken, özel derste bu durum söz konusu değildir. Bire bir eğitim olacağından dolayı öğretmen öğrenciye vermek istediklerini süratli bir şekilde verir, olumlu dönüt alır ve öğrenilen konuların pekiştirmesine daha çok zaman ayrılır. Dershane ortamında verilen eğitimin takibi yine öğrenci sayısının fazlalığından dolayı çok zayıf yapılır. Ancak özel ders alındığında durum böyle değildir. Öğretmen ders saatleri içerisinde öğrencisinin hangi hafta, hani derste neyi öğrendiğini ve öğrenemediğini daha yakından takip eder. Böylelikle öğrenci düzensiz olmaz ve kendi bildiğine göre hareket etmez. Birlikte karar verilerek en doğru öğrenme yolu belirlenir. Sınava yönelik soruların çözülmesi, farklı soru tiplerinin öğrenciler tarafından görülerek sınavda daha önceki yıllarda hiç sorulmayan soru tipiyle karşılaştığında nasıl bir yol izlemesi gerektiği gibi yöntemler de özel ders içerisinde sunulur.