Menü Kapat

Ankara ilinde özel ders

ANKARA ÖZEL DERS

Başarı beklenen alanlarda beklentinin altına düşüldüğünde akıllara hemen özel  ders mi dershane mi olmalı? Sorusu gelmektedir. Birçok alanda yeterliliği ölçülen öğrenciler için hiç şüphesiz en zor derslerin başında matematik özel dersi gelmektedir.  “Matematiğimi nasıl geliştirebilirim?” “Matematik dersine nasıl çalışmalıyım”  gibi sorular üzerinde araştırma yaparak en etkili öğrenme yöntemi belirlenmeye çalışılır. Aslına bakılırsa en iyi öğrenme yöntemi kişinin kendisini tanıyarak öğrenmesini ön gören “meta bilişsel öğrenme” yöntemidir. Bu yönteme göre önce kişi kendi öğrenme yöntemini tanımalı ve öğrenmeyi öğrenmelidir. Hangi türde zekasının baskın olduğunun farkına vararak, o alanda kendini geliştirmeli ve öğreneceği yeni bilgileri baskın olan zeka türü ile bağdaştırmalıdır. Bu şekilde bilgiler zihne daha iyi oturur ve kalıcılığı artar.

Ankara özel ders olarak tüm bunları göz önünde bulundurarak öğrencilerin tamamı için ayrı öğrenme stilleri geliştirmekteyiz. Çünkü eğitimde ilk hedef öğrencinin kendini tanıması, nihai hedef ise kendisini gerçekleştirmesidir. Bu süreçte öğrencinin eksik olduğu noktaları iyice analiz edip, daha fazla nasıl verim alınabilir diye düşünerek en kalıcı ve etkili öğrenmeyi oluşturmaya çalışmaktayız. Özel ders konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikli olan ve en önemli nokta “işi ehline vermek”tir. Her konuda olduğu   gibi eğitimde de işini gerçekten severek ve donanımlı bir şekilde yapan kişiler tarafından ders verilmesi son derece önemlidir. Öğrencinin kapasitesi ne kadar iyi olursa olsun eğer karşısındaki eğitici mesleki anlamda donanımlı değilse çok fazla bir başarı beklenemez. Ankara özel ders olarak uzman kadromuz ile öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çaba göstermekteyiz. Bunun dışında özel ders eğitimine başlarken öğretmen ve öğrenci arasında belirli kuralların belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde eğitimin sürekliliği kesintiye uğrayacak ve öğrenci tam verim alamayacaktır. Öğretmen en başından kendi isteklerini belirtmeli, sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında öğrenciyi bilgilendirmelidir. Öğrenci de hangi konularda eksik olduğunu ve hangi konuları anlamakta güçlük çektiğini öğretmenine belirtmelidir. Kısacası her iki taraf da derslere geçmeden önce karşılıklı olarak beklentilerini ve önerilerini dile getirmelidirler. Bunun dışında öğretmen öğrencisini sınava ve sınav dışında karşılaştığı problemlere yönelik motive etmelidir.

Sınav sürecinde her türlü aksiliğin başına gelebileceğini, bunların normal şeyler olduğunu ve aşılabileceğini hissettirmelidir. Ankara özel ders ailesi olarak bizler öğrencilerimizi sadece bir alan üzerine geliştirmekten ziyade bütünsel olarak ele alıp tüm yönlerden gelişmesini hedeflemekteyiz. Sınav sadece bilgileri öğrenme işi değil aynı zamanda psikoloji ile savaşma sürecidir. Bunun bilincinde olunarak öğrencinin karamsarlığa kapılmasını engellemek için aynı süreci yaşayan farklı insanlar ile görüşme yapması sağlanabilir. Tecrübeli olan kişiler ile görüşme yapmasını sağlamak ve gerçekten başarabileceğine inandırmak, bu yolda elinden gelen gayreti üst düzeyde göstermesini sağlamak için öğrenci sınava adapte edilmelidir. Ayrıca özel ders veren öğretmen sadece kendi alanında destek vermemeli diğer tüm branşlar için rehber konumunda olmalıdır. Örneğin matematik öğretmeni, öğrencinin matematik sorularını daha kolay çözebilmesi için okuma ve anlama kabiliyetinin de gelişmiş olması gerektiğini bilir. Bundan dolayı öğrenciyi Türkçe dersi için de çalışmaya teşvik edip ve düzenli okuma yapması gerektiğini vurgulamalıdır. Her ay belirlenen kitapların okunması için liste hazırlamalı ve gerekli takibi yapmalıdır. Öğretmen, öğrencisinin çözeceği soru bankalarının kalitesini ölçmek için ilk olarak kendisi hepsini gözden geçirmelidir. Eğer katkı anlamında öğrencisine olumlu yönde bir şeyler katmayacağını anlarsa o soru bankasını çözdürmemelidir.
Kaliteli eğitim her zaman için kaliteli anlatımın sağlanması ve kaliteli soruların çözülmesi ile mümkündür.