Türkçe

Noktalama işaretleriyle ilgili soru çözümleri videosunu izleyerek konuyu daha iyi kavrayabilir ve bilginizi pekiştirebilirsiniz.
Yazım kurallarıyla ilgili soru çözümleri videosunu izleyerek konuyu daha iyi kavrayabilir ve bilginizi pekiştirebilirsiniz.
Ses bilgisiyle ilgili soru çözümleri videosunu izleyerek konuyu daha iyi kavrayabilir ve bilginizi pekiştirebilirsiniz.
Sözcük yapısıyla ilgili soru çözümleri videosunu izleyerek konuyu daha iyi kavrayabilir ve bilginizi pekiştirebilirsiniz.
Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları konusunu bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.
Dilbilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları konusunu bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.
Yapısına Göre Cümleler ( Basit Cümle, Birleşik Cümle, Sıralı-Bağlı Cümleler) konularını bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.
Paragrafın Yapısı (Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma…) konularını bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.
Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri (Tanımlama, Benzetme, Karşılaştırma, Sayısal Verilerden Yararlanma, Tanık Gösterme) konularını bu videoyu izleyerek...
Anlatım Biçimleri (Öyküleme, Betimleme, Açıklama, Tartışma) konularını bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.
Ana Fikir, Konu, Yardımcı Düşünce konularını bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.
Sözcülte anlamla ilgili örnek etkinlikleri bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim, Somut, Soyut Anlam, Ad Aktarması, Dolaylama, Kinaye, İstiare, İkilemeler, Söz Grupları...
Kök, Ek, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Yapısına Göre (İsim, Sıfat, Fiil) konularını bu videoyla öğrenebilirsiniz.
Yüklemin Türüne Göre Cümleler  (İsim- Fiil Cümlesi)-Yüklemin Yerine Göre Cümleler (Kurallı- Devrik- Eksiltili Cümle)-Anlamına Göre...
İsim- Fiil Farkı, İsim, Sıfat, Zamir konularını bu videoyla öğrenebilirsiniz.
Tamlamalar, İlgi İyelik Ekleri, Fiil, Anlamına Göre Fiiller, Kipler, Fiil Kipleri, Fiillerde Anlam Kayması konularını...
Fiilimsiler, Edat, Bağlaç, Ünlem konularını bu videoda öğrenebilirsiniz.
Sonraki Sayfa »

özel ders web sayfamız online eğitim dokümanları, eğitim animasyonları üzerine kurulmuş ve ders üzerine aklınıza ne gelebiliyorsa web sayfamızda arama çubuğunu kullanarak ulaşabilirisiniz.
 Amacımız şu aşamada google aramalarında ankarada özel ders kelimesinde ilk sıralarda yer almayı hedeflemekle beraber yine ankara özel ders, özelders kelimelerinde ön plana çıkmayı hedeflemektedir.