Menü Kapat

TEOG’da hangi konular çıkacak?

teoggg8.Sınıflar için yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde(TEOG)hangi konuların çıkacağına dair derslerin çalışma takvimine göre dağılım çizelgesi yayınlandı.

Ortaokulların 8’inci sınıflarında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ile Din kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde; Bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav şeklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlarının işlenişinde Türkiye geneli birlik sağlamak amacıyla 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavlarda kapsam ve birlikteliğin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınav 2015 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavı ise 2016 yılı Nisan ayının son haftasında yapılacaktır. Sınavların kesin tarihleri daha sonra açıklanacak bir kılavuzla belirtilecektir.

  1. Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar olan ünite/konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
  2. İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm ünite/konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
  3. “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV”ların yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği şekilde konu,kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.
  4. Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavları belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

Bir yanıt yazın