Menü Kapat

Öğretmenlere ek hizmet puanı müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılacağını belirtti. Aydoğdu, “Okullarda verilen destek kurslarında görev alan öğretmenlerimize, her ay için 0,5 hizmet puanı vereceğiz. Böylece bir öğretmen, 8 ay bu takviye kurslarında görev alırsa 4 puan almış olacak” dedi.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı, Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Yeni düzenlemeyle rotasyondan eş durumu atamalarına, öğretmenlere ek hizmet puanı teşvikinden aday öğretmenliğe getirilen performans sürecine kadar, birçok yenilik getiriliyor.

Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri anlatan Aydoğdu, taslağın, ilgililer ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak hazırlandığını vurguladı. Yürürlükteki yönetmelikte, öğretmenliğe ilk atamada tercih sayısının 25 olduğunu hatırlatan Aydoğdu, yeni düzenlemeyle tercih sayısının 40’a çıkarıldığını bildirdi.

Fen ve sosyal bilimleri liselerine öğretmen alımında, daha önce sınav yapıldığını dile getiren Aydoğdu, bu uygulamanın da değiştirildiğini söyledi. Aydoğdu, “Artık, fen ve sosyal bilimleri liselerine öğretmen atamalarında hizmet puanı üstünlüğünü esas alacağız. Bazı bölgelerde, şartlardan dolayı bu okulların öğretmen ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorduk. Artık puana göre, herkes müracaat edebilecek. Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenlerine ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerine de değerlendirme formu üzerinden uygulama sınavı yapacağız” diye konuştu. Aydoğdu, spor liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerinin uygulama sınavıyla atanacağı için kendi kapsamında olan okullar arasında rotasyona tabi tutulacağını söyledi.

Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerle ilgili de önemli değişiklik yapılacağını belirten Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra, öğretmen orada kalırsa, onlara da ek hizmet puanı vereceğiz. Burada öğretmenin, birinci yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü yıl için ise yüzde 100 hizmet puanı artırılacak. Bu özellikle puanı yüksek olan okullarda, görev yapan öğretmenlerimize avantaj sağlayacak. Öğretmen, bir yerde 20 puan alıyor diyelim, 3 yıl zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 60 puan alacak. Bundan sonra dördüncü yıl 25, beşinci yıl için 30, altıncı yıl için ise 40 puan alacak. Böylece altı yılda 155 puanı olacak. 30 puanı olan bir yerde çalışırsa bu 200 puanı bile aşabilecek. Bu puan da meslekte yaklaşık 17 yıllık bir öğretmenin puanına eşdeğer. Böylece öğretmenlerimizi bu şekilde taltif ve teşvik edeceğiz. Bir öğretmen, fen veya sosyal bilimler lisesine atanmak isterse de bu bir avantaj olacak. Ayrıca, okullarda verilen destek kurslarında görev alan öğretmenlerimize de her ay için 0,5 hizmet puanı vereceğiz. Böylece bir öğretmen 8 ay bu takviye kurslarında görev alırsa 4 puan alacak.”

Rotasyon kademeli olacak

Şehit ve gazi yakını öğretmenleri, engelli öğretmenleri ve özel eğitim okullarındaki öğretmenleri rotasyondan muaf tutacaklarını da açıklayan Aydoğdu, 30 Eylül itibarıyla aynı okulda 8 yıl görev yapan öğretmenlerin rotasyona tabi tutulacağını söyledi.

Rotasyonu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulamaya başlayacaklarını belirten Aydoğdu, 2014-2015’te 12 yıl, 2015-2016’da 11 yıl, 2016-2017’de 10 yıl, 2017-2018’de 9 yıl, daha sonraki yıl ise 8 yıl görev yapanların rotasyona tabi tutulacağını anlattı.

Rotasyonun büyükşehir statüsündeki illerde, valiliklerce belirlenecek ilçe grupları arasında; diğer illerde ise il genelinde yapılacağını söyleyen Aydoğdu, sınıf öğretmenlerinin 8 yıllık görev süresini doldursa bile, aynı sınıf ve şubelerine devam etmeleri şartıyla, öğrencilerini 4’üncü sınıftan mezun edene kadar o okulda kalacağını bildirdi. Bu konuda suistimallerin olmaması için de önlem aldıklarını anlatan Aydoğdu, rotasyonda ilçe gruplarının belirlendiğini ancak öğretmenin istemesi halinde bu grupların dışındaki ilçelere de atanabileceğini ifade etti.

Eşi ve çocuğu ölen öğretmene tayin kolaylığı

Eşi ve çocuğu ölen öğretmenlerin, ölüm tarihinden; eşi emekli olanların ise eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, eşinin ikamet ettiği yere tayin isteyebileceğini dile getiren Aydoğdu, ikisi de öğretmen olanların eş durumuna bağlı yer değişikliklerinde, ilde norm kadronun bulunmadığı hallerde, eşleri üçüncü bir il ve ilçede buluşturulacağını söyledi.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, görevli öğretmenlere de bakanlığın uygun görmesi halinde yer değiştirme imkanı getirdiklerini anlatan Aydoğdu, bu öğretmenlere öncelik vereceklerini ancak bunlardan zorunlu hizmetini yapmayanların, zorunlu çalışma yükümlüğü bulunan illere tayinlerini istemelerini sağlayacaklarını belirtti.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda, dershanelerde görev yapan öğretmenlerin MEB’de istihdamıyla ilgili de geçici bir madde düzenlendiğini hatırlatan Aydoğdu, bu öğretmenlerin başvurularını 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapacağını söyledi.

Dershanelerde 6 yıl çalışmış olan öğretmenlerin MEB’in açacağı münhal yerler için tercihte bulunacağını söyleyen Aydoğdu, bu kişilerin mülakatta aldıkları puana ve tercihlerine göre okullara atamalarının yapılacağını bildirdi.

Aday öğretmenlikte performans süreci başlıyor

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali Yılmaz da öğretmen adaylığıyla ilgili yönetmeliğin, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı’na derecelendirildiğini söyledi.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, aday öğretmenlere stajyerliklerinde temel ve hazırlayıcı eğitimin verildiğini ve yazılı sınavda başarılı olanların uygulamalı eğitime alındığını anımsatan Yılmaz, stajyerlikte başarılı olmayan öğretmenlerin memurlukla ilişiğinin kesildiğini hatırlattı.

Devlet Memurları Kanunu’na göre, stajyerlik düzenlenmesinin kasım ayında kaldırıldığını anlatan Yılmaz, yeni düzenlemede, atanan aday öğretmenlerin, performans değerlendirmesine tabi tutulacağını ve bu değerlendirme sonucu stajyerliğinin kaldırılacağını belirtti.

Yılmaz, adayın birinci döneminde, okul müdürü ve danışma öğretmeni tarafından rehberlik açısından değerlendirileceğini dile getirerek, bu değerlendirmenin yüzde 10 oranında etkili olacağını anlattı.

Aday öğretmenin ikinci döneminde ise iki kez değerlendirileceğini anlatan Yılmaz, bu dönemde gerçekleştirilecek değerlendirmenin yine okul müdürü ve danışman öğretmen tarafından yapılacağını, üçüncü kez yapılacak değerlendirmeye ise bu kişilerle birlikte maarif müfettişinin de dahil olacağını söyledi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Yılmaz, ikinci değerlendirmenin yüzde 30, üçüncü değerlendirmenin ise yüzde 60 ağırlığı olacağını belirterek, “Bu değerlendirme sonucu aldığı puan 50 ise bu aday performans değerlendirmesini geçmiş olacak ve yazılı ve/veya sözlü sınava girecek. Yazılı sınav zorunlu olacak. Sözlü sınavın yapılıp yapılmayacağına MEB’de oluşturulacak merkezi sınav komisyonu karar verecek, takvimi belirleyecek. Yazılı sınavı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak” diye konuştu.

Sözlü sınav yapılacaksa, bunun için illerde komisyonların kurulacağını belirten Yılmaz, sadece yazılı sınav olursa burada 60 puan ve üstü alan, yazılı ve sözlü sınav yapılırsa ikisinin ortalaması 60 puan ve üstü alanların başarılı olacağını, başarılı olamayan öğretmenlerin ilişiğinin kesileceğini söyledi. Bu öğretmenlerin 657’ye göre, 3 sene sonra yeniden başvuru yapabileceğini anlatan Yılmaz, performans değerlendirmesi ve sözlü sınava ilişkin illerde itiraz komisyonun kurulacağını, yazılı sınavlara itirazların ise merkeze yapılacağını söyledi.

Ali Yılmaz, geçen yıl Eylül ayında yapılan 40 bin atamayla göreve başlayan öğretmenlerin değerlendirmelerinin haziran sonuna kadar 2 defa yapılacağını, bunun birincisinin yüzde 30, ikincisinin ise yüzde 70 oranında etkili olacağını dile getirdi.

Aday öğretmenlerin performanslarının eklerde yer alan formlarla değerlendirileceğini anlatan Yılmaz, bu değerlendirme formlarının her değerlendirme sürecinde danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından doldurulacağını son dönemde ise maarif müfettişinin de bunu değerlendireceğini belirtti.

Bu kişilerin değerlendirmesi sonucunda aday performansına karar verileceğini anlatan Yılmaz, formda öğretmenin sahip olması gereken genel niteliklerine ilişkin 50 sorunun yer alacağını bildirdi.

Bir yanıt yazın