Menü Kapat

Ses Bilgisi

Ünlüler, Ünsüzler, ünlü uyumları, Ses olayları,Ünlü Düşmesi, Ünlü Daralması, Ünlü Türemesi, Ünlü Değişimi, Ünsüz Benzeşmesi,  Ünsüz Değişimi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Ulama, Kaynaştırma Ünsüzleri, Dudak Ünsüzü Benzeşmesi konuları bu videoyla öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın