Dershane Öğretmenlerinin Atanma Şartları

17 Nisan 2015 ‘de yayımlanan MEB Atama Ve Yer değiştirme yönetmeliğine göre dershane öğretmenlerini illerde kurulacak komisyonlar atayacak Dershane öğretmenlerinin başvuru duyurusunda belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında bulunan atama yapılacak eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadroları ile diğer hususlara yer verilir.

Eğitimcilerin öğretmenliğe atanması için sözlü sınav uygulanacak.İllerde sözlü sınav komisyonları oluşturulacak

Sözlü sınavda adayların sorumlu olacağı konular şunlardır:

1-Özel alan bilgisi ,%35

2-Pedagojik formasyon %35

3-Genel kültür,genel yetenek %20

4-Eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler %10

Adaylar sözlü sınavda yüz puan üzerinden değerlendirilecek.Sözlü sınavda 10 gün sonra tercihleri dikkate alınarak ve puan üstünlüğüne göre kontenjan dahilindeki öğretmenlik kadrolarına atanırlar. Atanan öğretmenler sağlık özrü dışında 4 yıl süreyle yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar.

Yorumlar

Bir yanıt yazın