Cümle Çeşitleri-1

Yüklemin Türüne Göre Cümleler  (İsim- Fiil Cümlesi)-Yüklemin Yerine Göre Cümleler (Kurallı- Devrik- Eksiltili Cümle)-Anlamına Göre Cümleler (Olumlu, Olumsuz, Soru, Ünlem, Şart… Cümleleri) konularını bu videoyla öğrenebilirsiniz.

Diğer Yazılar

İncek Özel Ders

İncek Özel Ders Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu için hayatın ilk yıllarındaki alınan eğitimin kalitesi, ilerleyen yaşlardaki öğrenmeleri de olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Çocukluk çağlarından itibaren…

Çankaya öğrencileri için özel ders

ÇANKAYA ÖZEL DERS Öğrencilerin bireysel olarak başarıya ulaşmaları sistemli bir çalışma yönteminin oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Çankaya özel ders ekibi olarak öğrencilerin sistemli çalışmaları için yaşamlarının tüm yönlerindeki aktivitelerini göz önünde…

Bir yanıt yazın