Birlikte öğrenme modeli

birlikte öğrenme1.Birlikte öğrenme modeli özellikle konuşma yoluyla dili kullanarak etkileşimin önemli olduğu yabancı dil eğitiminde çok yararlıdır

2. İş yükünü çok fazla arttırmadan öğrencilere daha üst düzeyde ödev ve projelerin yaptırılabilmesini sağlar

3. Zayıf öğrencilere bire bir yardım edilebilmesini sağlar

4. Daha iyi öğrencilerin diğerlerine öğretirken bildiklerini pekiştirmelerini ve daha derinlemesine öğrenmelerini sağlar

5. Sınıfta sorulan soruların kalitesi artar

6. Laboratuvar ve tasarım projeleri için bilmece formatı kullanılabilir

7. Öğrencilerin ödevlerini kaliteli bir şekilde bitirmek için güdülenecekleri bir ortam doğurur

8. Öğretmenler için yaratıcı bir öğretim ortamıdır

9. Öğrencilerin öğretmenlerden başka kaynaklardan da öğrenebilmelerini sağlar

10. BÖM okulda Toplam Kalite kavramları ile uyumlu bir modeldir

11. BÖM davranış hedefleri yerine öğrenme hedefleri odaklıdır

12. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetme becerilerini geliştirir

13. BÖM problemlere toplumsal çözümler önerebilmeyi öğretir ve uzlaşma becerilerini geliştirir

14. Farklı çözüm yöntemlerinin işe yarayabileceği matematik gibi derslerde kullanılabilir

Birlikte Öğrenme Modeline göre Öğrenme Ortamının Tasarımı

1. Sınıfı BÖM’ne göre yeniden düzenleyin. Öğrenciler ortak hedeflere yönelik olarak oturabilmeli ve birlikte çalışabilmeliler. Öğrencilerin paylaşabilecekleri yeterli ortak mekanlar yaratın.

2. Hedefleri grup hedefleri olarak ortaya koyun. Odak noktası tek tek öğrenciler değil gruptur. Ödüllendirmeyi de grup için tasarlayın.

3. Niyetleri ve beklentileri açıklayın. Her öğrenci öğretmenden ve gruptaki diğer öğrencilerden neler beklendiğini ve kendisinden neler beklendiğini açıkça bilmelidir
.
4. Uygun olan her yerde iş bölümünü destekleyin. Öğrenciler kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları iyice anlamalıdırlar. Bu zaman alır ve pratikle gelişir.

5. Öğrencilerin fikirleri, materyalleri ve kaynakları paylaşmalarını destekleyin. Öğrenciler yardım isteyeceklerse önce birbirlerinden istemeliler. Sonra öğretmenden. Öğretmen sadece öneriler getirebilir. Ama fikirleri o sağlamamalıdır.

6. Öğrencilerin paylaşabilecekleri çok çeşitli materyal ve kaynakları olmalıdır.

7. Öğrencilerin kendilerini iyi ifade edebilmeleri gerekir. Sözel ve görsel mesajların tutarlı olması gerekir.

8. Yapıcı davranışları öne çıkarın, yüreklendirin. Kırıcı ya da yıkıcı davranışları körüklemeyin. Susup oturma, pasif saldırganlık, başkalarının fikirleriyle alay etme, yağ gibi üste çıkma, ya da olur olmaz herşeyi kabul etme gibi davranışlara müdahale edin ve bunların birlikte çalışmaya yarar sağlamayacağına öğrencilerinizi ikna edin.

9. Gerektiğinde sinyaller ve işaretler kullanın. Örneğin ses düzeyi fazla yükseldiğinde.

10. Grubu sürekli izleyin. Gruptaki bireylerin teker teker ve bütün grubun gelişimini izleyin. Varsa problemleri açıklayın, birlikte tartışın. Gerektiğinde yardımcı olun ve iyi işleri görmemezlikten gelmeyin.

11. Hem bireysel olarak her öğrenciyi hem de grubu değerlendirin. Değerlendirmede grubu esas olarak alın. Öğrencilerin değerlendirmesini grubun becerebildikleri ışığında yapın. Geri döngüyü çabuk yapın.

12. Projeyi başarılı bir şekilde bitirdiği için grubu ödüllendirin. İyi projelerin ödüllendirilmesi ve grup ödülleri bütün gruba verilmeli ve bu şekilde öğrenciler birbirlerinden yararlanabildiklerini ve birbirlerine başarılı olmak için yardımcı olmaları gereğini anlamalılar.

Diğer Yazılar

Fizik özel ders

Maddeyi, hareket ve davranışlarını, onu oluşturan parçacıkları inceleyen bilim dalı olan Fizik;  önemli özel ders lerden biridir, Lisede veya Üniversite hazırlıkta fizik dersinde daha iyi olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.  SizeDevamını Oku

Kimya özel ders

Öğrenciler çoğu zaman okulda gördüğü kimya dersinin anlaşılması zor olduğunu düşündüğünden o dersten uzaklaşarak kimya dersinde başarısız olmaktadır. Kimya özel ders aslında sanıldığı kadar zor ve sıkıcı bir ders değil tam aksineDevamını Oku

Bir yanıt yazın