Menü Kapat

Aktif Öğrenme 1

200548187-001..Aktif  Öğrenme, Öğrencilerin Fikri Katılımını ve Uygulamasını Gerektirir.Kendi Başına Açıklama ve Gösterim Uzun Süreli Öğrenmeyi Sağlamaz.

Aktif Öğrenme Bunu Sağlayacaktır.ÖĞRENMEYİ AKTİF YAPAN NEDİR?

 • ··Öğrenme Etkin Olduğunda, İşin Çoğunu Öğrenciler Yapar.
 • ··Beyinlerini Kullanırlar,
 • ··Fikirleri Düşünürler,
 • ··Problemleri Çözerler Ve
 • ..Ne Öğrendilerse Uygularlar.
 • ··Aktif Öğrenme Hızlıdır,
 • ··Eğlencelidir, Destekleyicidir.
 • ··Öğrenci Sıklıkla Sırasından Uzakta,
 • ..Hareketli Ve Yüksek Sesle Düşünür.

ÖĞRENME NEDEN AKTİF OLMALIDIR?

··Bir Şeyi İyi Öğrenmek İçin, Onu Duymak, Görmek, Onunla İlgili Sorular Sormak, Başkaları İle Görüş Alış Verişinde Bulunmak Gerekir.Biliyoruz Ki;

Öğrenciler En İyi, Yaparak Öğrenirler.

··O Halde Sınıfınızı Canlandırarak,Öğrencilerinizi Neşelendirerek, Ferahlatarak Öğrenmeyi Aktif Duruma Getirmeniz Gerekmektedir.

··Bu Amaçla İlk Olarak, Öğrenmenin Nasıl Gerçekleştiğinin Anlaşılması Gerekir.

NASIL ÖĞRENİYORUZ?

 Yaklaşık 2400 Yıl Önce

Konfiçyus’dan;

Ne duyduysam, unuttum.

Ne görürsem, Hatırlarım.

Ne yaparsam, Anlarım.

BU SÖYLEMİ AKTİF ÖĞRENMEYE UYARLAYACAK OLURSAK

 • ··Ne Duyduysam Unuttum.
 • ··Ne Duyar Ve Görürsem, Biraz Hatırlarım.
 • ··Ne Duyar, Görür Ve Onunla İlgili Soru Sorar Veya Birisi İle Tartışırsam, Anlamaya Başlarım.
 • ··Ne Duyar, Görür, Tartışır Ve Yaparsam,Bilgi Ve Beceri Kazanırım.
 • ··Başkasına Ne Öğretirsem, İyice Öğrenirim.

ANLATTIĞINIZ DERSİN UNUTULMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ;

··Öğretmenin Konuşma Hızı İle Öğrencilerin Dinleme Hızı Arasındaki Farklılıktır. Çoğu Öğretmen Dk‘Da Yaklaşık 100-200 Kelime Kullanarak Konuşmaktadır.                                                             ·

··Öğrenciler, Bütün Dikkatleri İle Dk.’Da 50 Veya 100 Kelime Dinleyebilmektedir. Öğrenciler Dinlerken Daha Çok Düşünmektedirler.

 YAPILAN ARAŞTIRMALAR GÖSTERMEKTEDİR Kİ,

 • ··Öğrenciler İlk On Dk’da Dikkatlerini %70 Oranında Toplayabildikleri Halde Bu Oran Son On Dk’da %20’ye Düşmektedir.

SONUÇ OLARAK

 • ··Anlatılan Konu Ne Kadar İlgi Çekici Olursa Olsun,
 • ··Öğrenciler Ne Kadar Dikkatli Dinlerlerse Dinlesinler,
 • ··Öğretmen Bilgiyi Ne Kadar Sıralı Ve Yavaş Anlatırsa Anlatsın,
 • ··Dinleyerek Öğrenme Sınırlı Kalmaktadır.

ANLATIM YÖNTEMİNİN

SÜREKLİ OLARAK KULLANILMASININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR.

 • ··Öğrencilerin Dikkati Her Geçen Dakika Azalmaktadır.
 • ··Sadece Dinleyerek Öğrenen Öğrencilere Hitap Etmektedir.
 • ··Ezbere Öğrenmeyi Desteklemektedir.
 • ··Bütün Öğrencilerin Aynı Bilgiye İhtiyaç Duyduğu Ve Hepsinin Aynı Hızda Öğrendiği Varsayımına Dayanmaktadır.
 • ··Öğrencilerin Hoşuna Gitmemektedir.
 • ··Anlatıma Görsel Unsurların Eklenmesi, Akılda Kalıcılığı %14’ten %38’e Yükseltmektedir.
 • ··Resim Kullanılarak Yapılan Anlatım,

Kelimeler Kullanılarak Yapılan Anlatımdan Üç Kat Daha Fazla Etkilidir.                                             ·

··Hem Görsel, Hem İşitsel Unsurlar Birlikte Kullanılırsa Daha Çok Öğrencinin Öğrenmesine Yardımcı Olunacaktır.

BEYİN NASIL ÇALIŞIR?

 • ··Beynimiz Aşağıdaki Soruları Sorarak Gelen Bilgiyi Sorgular.
 • ··Bu Bilgiyi Daha Önce Duydun Mu? Veya Gördün Mü?
 • ··Bu Bilgi Nereye Uyar? Bununla Ne yapabilirim?
 • ··Bu Bilginin Dün, Geçen Ay Veya Yıl Duyduğum Düşünce İle Aynı Olduğunu Farz Edebilir Miyim?
 • ··Beyin Sadece Bilgiyi Almaz Onu İşler.
 • ··Bir Bakıma Bilgisayar Gibi Çalışır.
 • ··Bilgisayarın Girilen Verileri Daha Sonra Kullanabilmesi İçin Onları Saklaması Yani Kaydetmesi Gerekir.
 • ··Beynimizin Hafızaya Kaydetmesi İçin Yeni Bilgiyi Test Etmesi, Özetlemesi Veya Başkalarına Açıklaması Gerekir.
 • ··Öğrenme Pasif Olduğunda Beynimiz Yeni Bilgiyi Kaydedemez.

 DAHA İYİ ÖĞRENMENİN YOLLARI

 • ··Bilgiyi Kendi Kelimeleriyle Yeniden İfadelendirmek.
 • ··Örneklendirmek
 • ··Çeşitli Biçimlerinin Ve Durumlarının Neler Olduğunu Ayırt Etmek.
 • ··Bilgi İle Diğer Faktörler Ve Fikirler Arasında Bağlantı Kurmak.
 • ··Bilgiyi Çeşitli Biçimlerde Kullanmak.
 • ··Bazı Sonuçlarını Önceden Görmek.
 • ··Bilginin Karşıtını Veya Tersini İfadelendirmek.

ÖĞRENMEK BİLGİYİ BİR BÜTÜN OLARAK YUTMAK DEĞİL, ÇİĞNEMEKTİR.

Öğretmen Öğrencilerinin Yerine Onların Beyinlerinde Bilgiyi İşleyemez Ama Onların Bu İşi Yapmalarını Kolaylaştıracak Etkinlikleri Düzenleyebilir.

ÖRNEĞİN;

 • ··Öğrencilere Yeni Bilgiyi Birbirleri İle Tartışma Fırsatı Vererek,
 • ··Yeni Bilgi İle İlgili Hem Kendisine Hem De Diğer Öğrencilere Soru Sorma Yolunu Açarak,
 • ···Uygulatarak Ve Bir Başkasına Öğretme Fırsatı Yaratarak Öğrenmeye Rehberlik Yapabilir.

ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

İkinci Sınıf Öğrencileri Arasında Öğrenme Üzerine Yapılmış Bir Deneyde İzlenen Adımlar Ve Sonuçlar;

Uygulama Adımları:

1– Öğretmen Tahtaya Aşağıdaki İşlemleri Yazar;

43             21             19             36             198

8               5               3               7                42

2– Öğrenciler Tahtadaki İşlemleri Defterine Yazarken;

Öğretmen Sözlü Olarak “Çıkartma İşlemine Başlamadan Önce Tahtadaki İşlemleri Büyükten Küçüğe Yeniden Sıralayınız” Talimatını Verir.

3– Öğrenciler İşlemini Tamamlayıp Cevapların Kontrolüne Geçildiğinde

··Öğretmen Sözlü Olarak Vermiş Olduğu İşlemlerin Büyükten Küçüğe Yeniden Sıralanması Talimatının Öğrencilerin Çoğu Tarafından Anlaşılmamış Olduğunu Görür.

SONUÇ

··Bu Olayda Öğrenciler;

Aynı Anda Görsel Ve İşitsel Olmak Üzere İki Farklı Türde Duyumsal Girdi Almışlardır. Bu Girdiyi Kısa Süreli Hafızaya Kaydetme Potansiyelleri Olmasına Rağmen, O Sırada Tahtada Gördükleri İşlemleri Deftere Yazmakta Oldukları İçin, Sözlü Olarak Verilen Talimat

Kısa Süreli Hafızada İşleme Sokulmamıştır.

··Sonuç Olarak

Öğretmenin Talimatı Anlaşılmamış Ve Yerine Getirilmemiştir.

DİKKAT!!!

Çoğu İnsan Özellikle De Çocuklar, İki Farklı Kaynaktan Gelen Duyumsal Girdileri Aynı Anda İşleyemezler.

ÇÖZÜM!!!

 Öğretmen, Öğrencileri Tahtadaki İşlemi Defterlerine Geçirinceye Kadar Bekleyecek Ondan Sonra İkinci Talimatı Verecektir

DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK

 • ··Düşünmeyi Bilmek,İyi Bir Eğitimin Öğrencilere Kazandırdığı Bir Beceri Olmalıdır.
 • ··Düşünme Becerimiz, Yeni Bilgiyi Ne Kadar İyi Alabilmemiz Ve İşleyebilmemiz Üzerinde Etkilidir.
 • ··Bunun İçin Sorgulama Ve Düşünmeyi Sağlamak İçin Zamanın Bir Bölümünü Kullanmak Gerekir.
 • ··Özellikle Zor Öğrenen Öğrencilerin Bu Zamana Daha Fazla İhtiyacı Vardır

DÜŞÜNMEYİ NASIL ÖĞRETİRİZ?

 Düşünme Üzerinde Kendi Düşüncenizi Gözden Geçirin. ···“Zeki Çocuklar Otomatik Olarak Daha İyi Düşünür”Fikrini Benimsemeyin     

··Çünkü; Zeki Çocuklar Çabuk Cevap Verebildikleri İçin Düşünme Alışkanlığı Geliştiremezler.          ···Ayrıca, Nasıl Okunacağını Bilmek, Matematik Kuramlarını Ezberlemek Gibi Akademik Beceriler Düşünme Becerisi İle Aynı Şey Değildir.

DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEYE ERKEN BAŞLAYIN:

Düşünmeyi Öğrenmeye Ve Hayal Gücünü Genişletmeye Mümkün Olduğunca Erken Yaşlarda; Hatta Okul Öncesi Dönemde Başlanmalıdır.

Öğrencilere Düşünecekleri Bir Şeyler Verin.

 • .. Öğrencileri Sanat İle Tanıştırın,
 • ··Onları Müzelere Ve Konserlere Götürün.
 • ···Onları Gördükleri Ve Duydukları Şeyler Hakkında  Düşünmeye Teşvik Edin.
 • ··Onlara Çok Sayıda “Eğer…….Olsa Ne Olurdu? Gibi Sorular Sorarak Düşündürün

ŞAKA YAPIN.

Şakalar, Kelime Oyunları Ve Nükteler, Kelimelerin Ve Durumların Farklı Perspektiflerden Değerlendirilmesi Olduğu İçin Düşünmeyi Sağlar.

Öğrencilere Bütün Yönlerden Bakmayı Öğretin.

··Apaçık Görülen Cevap Her Zaman En İyi Cevap Değildir.

Örneğin,

Çocukların, Her Zaman “Harçlığınızı Arttırmamızı İster Misin Sorusuna Verdikleri “Evet” Cevabı,              Bu Durumun Kendi Sorumluluklarını Arttırdığını Anladıkları Ana Kadar En İyi Cevaptır.

Öğrencileri Eğilimleri Ve Kalıpları Bulmaları Ve Bağlantılar Kurmaları İçin Teşvik Edin.

“Bu Bilgi İle Geçen Hafta Öğrendiğim Bilgi Arasında Nasıl Bir Bağlantı Kurabilirim?” Sorusunun Cevabı İle Bağlantılar Kurma Becerisi Öğrenmenin Anahtarıdır.

ALIŞILMADIK SORULAR SORUN.

 • “Bütün Arabaları Sarıya Boyarsak Ne Olur? “
 • İnsanlara Uçma Becerisi Nasıl Kazandırabiliriz?”
 • ”Dünyanın Bir Tarafı Daima Gece, Diğer Tarafı Daima Gündüz Olsa Neler Olur?”

 Gibi Tek Cevabı Olmayan Ve İlginç Fikirler Üretmeye Yönelten Sorular Düşünmeyi Geliştirir.

ÖĞRENCİLERE NE ANLAMA GELDİĞİNİ SÖYLEMEYİ ÖĞRETİN.

“Dikkatlice Seçilmiş Kusursuz Kelimeler Fikirleri Kesinleştirir.”

··“Ahbaplık Ve Arkadaşlık Kavramları Arasındaki Fark Nedir?”

..“Bir Kişiyi Esrarengiz Olarak Tanımlarsanız Ne Demek İstemişsinizdir?”

Gibi Sorular Kavramların Ve Kelimelerin Taşıdıkları Anlamların Ortaya Konması Kişilerin Ne Düşündüğünün Açıkça Ortaya Konması Açısından Çok Yararlıdır.

YAZIN

 • ··Yazmak Çok Okumuş, Bilgili Kişilerin Yaptığı Bir Etkinliktir.
 • ··Yazmak Sistematik Düşünmeyi Kazandırır.
 • ···Düşüncelerimiz, Kağıt Üzerine Geçinceye Kadar Net Değildir.
 • ··Öğretmenler, Öğrencilerini   Okudukları   Kitap Üzerindeki   Görüşlerini   Yazmaları   İçin, O Gün Öğrendiklerini,Geçmiş Bilgileri İle Nasıl Yorumladıklarını Ve   Güncel Olaylar Üzerindeki Düşüncelerini Yazmaları İçin Teşvik Etmelidir.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRMEK İÇİN;

 • ··Öğrencileri Diğer Bakış Açılarını Dikkate Almaları İçin Teşvik Edin.
 • ··Farklı Bakış Açılarını Dinlerken Görüş Açımız Genişler.
 • ··Aynı Olay Üzerine Yazılmış Farklı Kitapların Olayı Ne Kadar Farklı Yorumlar İle Ele Aldığını Örneklerle Gösterin.

ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ BAŞKALARININ YERİNE KOYMASINI İSTEYİN.

 • ··Başkalarının Nasıl Düşündüğünü Ve Hissettiğini Anlamaya Çalışma Alışkanlığını Geliştirin.
 • ··Bunun İçin Bir Konuyu Başkalarının Perspektifine Göre Yazın

Veya

 • ··Bir Öyküdeki Karakterin Bakış Açılarını Ve Olayları Açıklayın.

DOĞRU SORULAR SORARAK

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİREBİLİRSİNİZ

 

·· Sokrat; 2200 Yıl Önce, Öğrencilerini Düşündürmek Ve Onların Fikirlerini Analiz Etmeleri İçin, , Doğru Soru Sorma Stratejilerinin Önemini Ortaya Koymuştur.

··Doğru Soru

Düşünmeyi Başlatır, Öğrencilerin Yaratıcılıklarını Ve Kendi Görüşlerini Geliştirmelerinde İhtiyaçlarına Uygun Pratik Yapma Fırsatı Verir.

DÜŞÜNMEYİ SAĞLAYACAK

DOĞRU SORU SORMA STRATEJİLERİ

··İlköğretim Ve Ortaöğretimde Öğretmenler Bir Derste Onlarca Soru Sormasına Rağmen Bu Soruların %90’nın Cevabı Ezberlenen Bilgilerdir.

STRATEJİ 1 :

Evet Ama Neden?

Öğrencilere Bir Cevabın Neden Doğru Olduğunu Sorun.

 • Örnek: 6x (9 – 4) = 30 Cevabı Neden Doğrudur?
 • Kristof Kolomb Amerikayı Keşfettiği İçin Neden Meşhur Olmuştur?

Her İki Soruda Temel Bilgilerin Bilinmesinin Yanı Sıra Sorular Bu Bilgilerin Kullanılmasını Gerektirir.

STRATEJİ 2 :

Faydası Nedir?

··Bilginin Kullanılmasına Odaklanmış Sorular Sorun.

Örnek: Bitkilerin Büyümesi Üzerinde Işığın Etkisini Bilmemizin Faydası Nedir?

Öğrenciler Bitkileri Nereye Dikeceğimize Veya Hangi Bitkilerin Işığın Gelişine Göre Daha Uygun Olduğuna Karar Verebilmemiz İçin Gibi Cevaplar Verebilirler.

··“Neden” Sorularının Bir Başka Yararı Da, Öğrencilerin Kısa Süre Sonra Sadece Cevap Vermenin Dışında Kendi Kendilerine Soru Sormalarını Da Sağlar.

STRATEJİ 3 :

Şimdi Fark Nedir?

··Bir Yeniliğin Veya Değişimin Uygulanmasıyla İlgili Sorular Sorun.

UYARLAMAK.

Bir Fikri Farklı Bir Biçime Çevirerek Sorun.

Örnek: Bazı Hayvanlar Gibi İnsanlar Da Kış Uykusuna Yatsalardı Neler Olurdu?

DEĞİŞTİRMEK

Bir Olay, Öyküyü Vb. Biraz Değiştirerek Sorun.

Örnek: Eğer Hansel Ve Gratel Ormanda Yanlarına Bir Harita Almış Olsalardı Neler Olurdu?

YERİNE GEÇİRMEK

Bir Şeyi Bir Başka Şeyin Yerine Geçirerek Sorun.

Örnek: Ekmeğin Arasına Elma Koyarak Tost Yaparsak Tadı Nasıl Olur.

BÜYÜTMEK

Bir Konuyu Eklemeler Yaparak, Çoğaltarak Genişleterek Sorun.

Örnek: Newton’un Dördüncü Yasası Ne Olacaktı?

KÜÇÜLTMEK

Bir Konuyu Küçülterek,Parçalara Bölerek Veya Bazı Bölümlerini İptal Ederek Sorun.

Örnek:Yerçekimi Ortadan Kalksa Dünyada Yaşam Nasıl Olur?

YENİDEN DÜZENLEMEK

Sıralamaları Değiştirerek Sorun.

Örnek: A Harfi En Son, Z Harfi İlk Harf Olsaydı Alfabedeki Sıralama Nasıl Olurdu?

TERS ÇEVİRMEK

Olayları Tam Tersinden Sorun.

Örnek: Sabah Yatıp Akşam Kalkarsak Neler Olur?

BİRLEŞTİREREK

İki Veya Daha Fazla Şeyi Birleştirerek Sorun.

Örnek: Her Kıta Bir Devlet Olsa Neler Olur?

STRATEJİ 5 :

Doğru, Yanlış Veya Hiçbiri?

Ezberlenmiş Bilgi İle Cevaplandırılan Sorular Arkasından Neden Bu Şekilde Olduğunu Sorun

Örnek: Türkiye’de Kaç İlin Olduğunu Sorduktan Sonra, İllerin Neden 1,2,3, Gibi Sayılar İle Adlandırılmayıp, Her Birine Ayrı İsim Verildiğini Sorun.

STRATEJİ 6 :

Nedir? Yerine Neden?

Öğrencileri Dikkatli Bir Analize Yönelten, Birden Fazla Doğru Cevabı Olan Sorular Sorun. Bu Strateji Öğrencilere Temel Becerilerin Kazandırılmasında Etkilidir.

Örnek: Sıfatın Tanımını Yaptırmak Yerine Bir Cümle İçerisinde Uygun Yerdeki Boşluğun Bir Kelime İle Doldurulmasını İsteyin Ve Neden Bu Kelimeyi Kullandığını Sorun.

STRATEJİ 7 :

Benzer Veya Farklı   Kavramları, Olguları, Olayları Değerlendirerek; Karşılaştırmayı Gerektiren Sorular Sorun.

Örnek: Atatürk İle Fatih Sultan Mehmet’in Yaptıklarının Benzerliklerini Ve Farklılıklarını Sorun.

STRATEJİ 8:

 Sıra Dışı Bağlantılar, Sıra Dışı Ve Yaratıcı Fikirler Gerektiren Sorular Sorun.

Örnek: Kavramları Öğretirken Bunların Alışılagelmiş Eylemler Ve Alışkanlıklar İle Bağlantısının Dışında Kullanımını İsteyin.

ÖĞRENCİLERİN SORU SORMALARININ YARARLARI?

 • ··Öğrenciler; Sordukları Sorularla Bilgi Almak, Diğer Öğrencilere Farklı Bir Bakış Kazandırmak Veya Onlara Fikir Vermek İçin Sorular Sorarlar.
 • ··Öğrencilerin Sorduğu Sorular, Öğretmenin Yanlış Anlaşılan Ve Karıştırılan Yerleri Belirlemesine Yardımcı Olur.

SORU SORMAK RİSKLİ BİR İŞTİR

··Sınıf Arkadaşları Arasında Aptal Yerine Düşme, Öğretmeni Zor Durumda Bırakmak İçin Soru Sormak Gibi Yanlış Anlaşılma Riski Vardır. Bu Nedenle, Herkesin Birbirine Güven Duyduğu Ortamda Öğrenciler Rahatlıkla Soru Sorabilirler.Rahat Soru Sorabildiği Bir Ortam,Onları Nasıl Düşündükleri, Düşünmeyi Bilip Bilmedikleri Konusunda,Öğretmenlere İpuçları Vereceği İçin;

 • Teşvik Edilmeli
 • Ödüllendirilmeli
 • Alışkanlık Durumuna Getirilmelidir.

“DÜŞÜNMEYEN BEYİN SORGULAMAZ.”

YARATICILIK TEŞVİK EDİLEREK

AKTİF ÖĞRENME SAĞLANIR

··Yaratıcılık,”İnsanların Bilişi, Duyguları, Eylemleri Ve Sezgilerini De Kapsayan Tüm Fonksiyonlarının Sentezidir. ”

Yaratıcı Kişiler

Farklı Bakış Açısına Sahiptir.

··Problemlere Ne Olması Gerektiğinden Çok Nasıl Olması Gerektiği Konusunda Odaklanırlar

Öğrencilerde Yaratıcılığın Desteklenmesi İçin;

ROL YAPMA

 • Öğrencilerin Kendilerini Bir Başkasının Yerine Koyması İstenir. Olaylara Onun Açısından Bakarak, Konuyu İncelemesi Söylenir.
 • Böylece Düşüncelerini Yazılı Veya Sözlü Olarak Açıklama Fırsatı Sağlanır.

 “EĞER……..OLSAYDI?

Soru Şekliyle Öğrencilerin Verilen Bir Konu Üzerinde Düşünmeye Başlamaları Sağlanır.

Örneğin: Eğer Toplum Kurallarını Çocuklar Koysaydı Bu Kurallar Nasıl Olurdu?

 • Eğer Dünyada Yerçekimi Olmasaydı Neler Olurdu?
 • Eğer Balinalarla İletişim Kurabilseydik Neler Olurdu?

  Gibi Sorular İle Yaratıcı Düşünce Teşvik Edilir.

 PARÇALARI DÜŞÜNME ÜZERİNDE PRATİK YAPMA

 • Okul İle Ağaç Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?
 • Bir İnsan İle Kitap Arasında Nasıl Bir Benzerlik Bulunur?

Gibi Sorular İle Öğrenciler Bütünün Parçalarını Karşılaştırmalı Olarak Düşünmeye Sevk Edilebilirler.

AÇIK UÇLU PROBLEMLERİ ÇÖZME.

– Kürdanlar Ve Silgi Parçaları Kullanarak Nasıl Bir Bina Maketi Yaparsınız?

– Hangi Atık Maddeleri Kullanarak Ne Gibi Sanatsal Eserler Yapabilirsiniz?

Gibi Sorular Sorarak Öğrencilerin Dikkati Farklı Şeyler Üzerinde Düşünmeye Sevk Edilebilir.

HAYAL GÜCÜNÜ GENİŞLETEREK AKTİF DÜŞÜNCE GELİŞTİRİLEBİLİR

 • ··Hayal Gücü, Doğal Akıcılığı Olan Bir Düşünme Biçimidir Ve Çok Hassastır.
 • ..Küçümsendiğinde Veya Eleştirilerek, İlgisizlikle Dinlendiğinde Hemen Durur.
 • ··Hayal Gücü, Yaratıcılığın Aracı Olduğu İçin; Hassasiyetle Dinlenmeli Ve Önemsenmelidir.

Örneğin : Buzul Çağında Donmuş Topraklar Üzerinde İnsanlar Yaşasaydı Nasıl Tarım Yaparlardı?

 • ··Bu Çağda Yaşayan Bir Ailenin Yaşayışı Nasıl Olurdu?
 • ··Aile Fertlerinin Sorumlulukları Nasıl Olurdu?
 • ··Hatta Bu Çağdaki Okul Nasıl Olurdu?

 Gibi Sorular İle Öğrencilerin Hayal Güçleri Harekete Geçirilebilir. Dolayısıyla Düşünmeye yönlendirilebilirler.

ÖDEVLER NE OLMAMALI?

 • ·· Öğrenciler Sadece Güçlük Çeksin Diye Bir İş,
 • ·· Öğrencilere Sınıfta Tamamlayamadıkları Çalışmaları Tamamlama Fırsatı,
 • ·· Öğrencileri Sınıfta Oyalama,
 • ·· Öğrencilere Ceza,
 • ·· Öğrencilerin Kendi Kendilerine Öğrenme Yöntemi,
 • ·· Veli De İyi Öğretmen İmajı Yaratmak İçin,
 • ·· Not Vermek İçin ,

Olmamalıdır.

ÖDEVLER NE OLMALI?

 • ··Ödevin Amacı Ve Yapılmasının Neden Önemli Olduğu Açıklanmalı,
 • ··Öğrencinin Zamanına Ve Emeğine Değmeli,
 • ··Veliler Öğrenciye Uygun Çalışma Ortamı Hazırlamak İçin Teşvik Etmeli,
 • ··Öğrencinin Emeğinin Dikkate Alındığını Göstermek İçin Toplanmalı, Kontrol Edilmeli Ve Üzerinde Tartışılmalı,
 • ··Öğrencilerin Kişiliklerini Ortaya Koymalarına Fırsat Vermeli,
 • ··Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Fırsat Sağlayarak Öğrenme Deneyimlerini Zenginleştirmeli,
 • ··Öğrencileri Araştırmaya Yöneltmeli.

Bir yanıt yazın